Գործունեության ո՞ր տեսակների աշխատանքը կթույլատրվի երկարաձգված արտակարգ դրության պայմաններում․ ցանկ

Արտակարգ դրության ռեժիմը 1 ամսով կերկարաձգվի, բայց գործունեության որոշ տեսակներ մասամբ կամ ամբողջական կթույլատրվեն:

Ոլորտների ցանկը, որոնց գործունեությունը ամբողջությամբ կթույլատրվի

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսություն, ձկնաբուծություն, ձկնորսություն, հանքարդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում, էլեկտրաէներգիա, գազ, գոլորշի լավորակ օդի ոլորտի գործունեությունը, ջրամատակարարում, թափոնների կառավարում և վերամշակում, կոյուղի, փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, պետական կառավարում, պաշտպանություն և պարտադիր սոցիալական ապահովության ոլորտը, առողջապահություն և սոցիալական սպասարկում ոլորտը, օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունը:

Ապրիլի 13-ից ամբողջությամբ կթույլատրվեն բացօթյա շինարարական գործունեությունը, նաև ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը:

Ապրիլի 20-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանում կբացվեն նաև հագուստի արտադրությունը, տեքստիլի ոլորտը: Տնտեսական խանութների գործունեությունը կթույլատրվի, ինչպես նաև կթույլատրվի գիտական հետազոտություններ և մշակում ոլորտի աշխատանքը: