Քանդվող ավտոտնակների սեփականատերերին փոխհատուցում տրվել է 2016-2017-ին