Ի՞նչ գույք և դրամական միջոցներ է հայտարարագրել ՀԾԿՀ անդամը

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կար­գավորող հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Աղինյանը հայտարարագրել է բնա­կարան և ավտոտնակ: Այս մասին տեղե­կանում ենք Ս. Աղինյանի՝ 2019 թվականին պաշտոնը ստանձնելու հայտարա­րագրից:

Բարձրաստիճան պաշտոնատար ան­ձանց էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնա­կան կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն՝ Ս. Աղինյանի հանձնած փոխա­ռության չափը պաշտոնը ստանձնելու օր­վա դրությամբ կազմել է 4000000 ՀՀ դրամ:

Պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրու­թյամբ ՀԾԿՀ անդամի դրամական միջոց­ները կազմել են 1 200 000 ՀՀ դրամ և 13 000 ԱՄՆ դոլար: Հայտարարատու պաշ­տոնատար անձի պաշտոնական պար­տականությունները ստանձնելու տարվա հունվարի 1-ից մինչև պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու օրը ստացված եկամուտների հանրագումարը կազմել է 6 242 196 ՀՀ դրամ:

Նշված գու­մարից 3 233 724 ՀՀ դրամը գոյացել է աշ­խատավարձից: Տրված փոխառություննե­րի (վարկերի) դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը բաժնում էլ նշված է 64 472 ՀՀ դրամ եկամտի մասին: Ստացված փոխառություններից (վարկեր) գոյացած եկամուտը կազմել է 2 800 000 ՀՀ դրամ, իսկ այլ եկամուտներից գոյացած գումարը կազմել է 144 000 ՀՀ դրամ»,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում: