Հեղափոխական թիմի անսխալականության բարդույթը խորանալու դեպքում կբերի քաղաքական պարտության