Հայատառ պապիրուս.

21  օգոստոս, 2015

Հայատառ պապիրուս. միֆ,  թե  իրականություն

  Եգիպտագիտության ոլորտի հայկական կենտրոնի աշխատողները Եգիպտոսի հարուստ մշակույթն ուսումնասիրելիս հայտնաբերել են, որ եգիպտերենի, հունարենի, արաբերենի, ղպտերենի պապիրուսներին զուգահեռ կա նաև հայատառ պապիրուս: Ըստ նրանց` շատ քչերը գիտեն հայատառ պապիրուսի մասին, որի ենթադրյալ գտնվելու վայրը Հին Եգիպտոսի ամենահին քաղաքը համարվող Ֆայլումն էր:

Աշխարհում միակ հայատառ պապիրուսի մասին առաջին անգամ հիշատակել է Ղևոնդ Ալիշանը` 1892թ. Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունում հրատարակվող “Բազմավեպ” ամսագրում: Ճշգրիտ գրության ժամանակաշրջանն անհայտ է, սակայն գիտնականները թվագրում են մ.թ. 5-7-րդ դարերը, այսինքն այն ժամանակ, երբ մաշտոցյան գիրը նոր էր տարածում գտնում:

Հայտնի չէ` մինչև 19-րդ դարի վերջն ինչ պայմաններում և որտեղ է թափառել այս պապիրուսը: Այժմ պապիրուսը գտնվում է Փարիզի ազգային գրադարանում:

Ուշագրավ է այն փաստը, որ լեզուն հունարեն է, գիրը` հայկական:

1998թ. հայագետ Տիգրան Կույումջյանը փորձել է գիրը թարգմանել անգլերեն և արդյունքում պարզվել է, որ պապիրուսն ընդգրկում է խոսակցական կարճ արտահայտություններ, բայերի խոնարհման աղյուսակներ, ձևավոր խոսքեր, ասացվածքներ և կարճ պատմություններ Դիոգենեսի մասին: Հայագետների կարծիքով պապիրուսը ներկայացնում է հայկական ոչ պաշտոնական գրով գրված ամենահին ձեռագիրը: Ըստ նրանց հետևությունների` մի հայ զինվոր կամ վաճառական երկարատև ճամփորդության ժամանակ ձանձրույթը փորձել է պարպել մայրենիի միջոցով հունարեն լեզուն սովորելով:

Զառա Ղազարյան