Խնդիրը ազգային ինքնության Թուրքիայում հանգեցրեց ցեղասպանության հայերի. Արամ Մկրտչյան