Քաջարանում 2-4 սենյականոց մոտ 70 բնակարան անհատույց կտրամադրեն քաղաքացիներին