Մտավորականություն գոյություն չունի, վերջացրե՛ք

https://www.youtube.com/watch?v=Z0BwuvF4cQ4