Ռուբեն Հախվերդյանի տեսակետը

https://www.youtube.com/watch?v=sVbg5YmlVNY