Սամվել Մարտիրոսյանի խորհուրդը երեխաներին և ծնողներին՝ համակարգչային խաղերի մասին