Հայի աղոթքը

Հայր մեր երկնաւոր, սուրբ եղիցի անուն քո,

Հայր մեր երկնաւոր եղիցի արքայութիւն քո,

Ամէն բանի մէջ քու կամքը թող ըլլայ,

Միայն թէ Հայը ամէն տեղ զօրեղ ըլլա,

Բարեձիր արա Հայի Արտը Ցորեանի, 

Տուր Հայի Ձեռքը զենքը՝ Թուրը ‘Կեծակի, 

Զօրացրու զավակը Աստվածածին Հայի,

Տեր դարձրու Հային Մեծ Հայք լեռնաշխարհին:

Ըստ Կարինե Հայրապետյանի (Նավասարդ) 24.12. 2012