Թութակը բանաստեղծությունն ավելի լավ է արտասանում, քան դպրոցականները