Հայտնաբերվել է 50.9մլն ՀՀ դրամ ոչ իրավաչափ կենսաթոշակային վճարում

Սոցիալական ապահովության ծառայության ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության կողմից 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հայտնաբերված ոչ իրավաչափ վճարումների մասին Կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ Ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների ընդունած որոշումների իրավաչափությունը պարզելու, Ծառայության պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում առկա տեղեկատվության համադրմամբ, պետական կենսաթոշակային ապահովության oրենսդրության կիրարկման օրինականությունն ապահովելուն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով՝ ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչության կողմից 2019թ.-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացված կենսաթոշակի գործերի ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել է 50.9մլն ՀՀ դրամ ոչ իրավաչափ վճարում:Ավել վճարված, դեռևս չվերականգնված գումարների վերականգնումն ընթացքի մեջ է և իրականացվում է շահառուների հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով: